Osallistuin Tampereen Surukonferenssiin 11.-12.4. Tapahtuma kokosi tutkijoita, työssään kuolemaa kohtaavia ja meitä ”tavallisia tallaajia” ennätysmäärän, yli 400. Konferenssin teemana oli ”Suru perheessä”. Mielenterveysseuran kriisityöntekijä Harri Sihvola puhui itsemurhista ja itsemurhayrityksistä.

Vaikka itsemurhien määrä on puolittunut vuodesta 1990 tähän päivään, on vahvoja merkkejä siitä, että itsemurhayritysten määrä on tällä hetkellä vahvassa kasvussa. Kasvun arvioidaan olevan peräti 10 000-40 000 yritystä vuodessa.

Vuonna 2017 itsemurhia tehtiin 217.  Itsemurhayrityksiä tehdään arviolta 20-50  yhtä itsemurhaa kohden. Itsemurhan traumatisoiva voima on huomattavan suuri, keskimäärin 6-12 läheistä traumatisoituu itsemurhan tehnyttä kohden!

Itsemurhien määrän pienentyminen ei ole kohdellut kaikkia väestöryhmiä samalla tavalla. Tyttöjen ja nuorten naisten (14-29 v.) itsemurhien määrä ei ole vähentynyt 1990 jälkeen, vaan pysynyt edelleen samalla, korkealla tasolla. Sen sijaan poikien ja nuorten miesten, samoin kuin keski-ikäisten miesten (36-54 v.) itsemurhien määrät ovat puolittuneet.

Itsemurhayritys on vahvin yksittäinen tulevaa itsemurhaa indikoiva tekijä. Itsemurhayritys tallentaa aivoihin suisidaalisen moodin, joka aktivoituu tulevissa ahdistavissa tilanteissa. Itsemurhiin ei kuitenkaan koskaan ole vain yhtä syytä, vaan teko on aina useamman tekijän summa.

Itsemurhan tehneet tai sitä yrittäneet ovat usein elämässään vaikeita traumattisia kokemuksia omaavia. Traumatisoituneet henkilöt kokevat usein psyykkistä kipua, jota voi kuvata kestämättömäksi, voimakkaaksi kivun tunteeksi. Kivun tunne ei ole ihmisessä ”mihinkään sijoittuva” ja myös siksi vaikea kestää.

Yleensä itsemurhaa aikovat ovat ajatuksensa suhteen ambivalentteja. Sen vuoksi avoin puhe ja itsemurhan vaihtoehdoista puhuminen ovat tärkeitä. Itsemurhaa voidaan Sihvolan mukaan kuvata ”epänormaaliksi ja riittämättömäksi reaktioksi normaaliin tilanteeseen”. Itsemurhahan ei sinällään ratkaise epätoivoiseksi koettua tilannetta, vaikka henkilö niin usein ajatteleekin. Epätoivoiseen tilanteeseen ja tuntemukseen löytyy ratkaisuja.

Lopuksi: Jos ihminen ottaa puheeksi itsetuhoisuuden tai itsemurhan mahdollisuuden, on se aina otettava vakavasti! Useimmiten itsemurhan tai yrityksen tehnyt on puhunut siitä läheisilleen aikaisemmin.