Peilintakaa-sivusto on täyttänyt kolme vuotta. Sivusto on pieni uhmaikäinen, joka kulkee omia polkujaan.

Sisällön ydintä on Surukirjan – 18 vuotta 9 kuukautta 6 päivää julkaiseminen 1.3.2018. Blogitekstejä on julkaistu kolmisenkymmentä, niistä muutama vieras-blogistien kirjoittamina.

Sivustolla on yli 7 000 käyntiä ja Surukirjan latauksia noin 3 000 kertaa. Käynti- ja lukijamääriin on oltava hyvin tyytyväinen. Ovathan teemat, joita sivustolla käsitellään, arkaluontoisia, kipeitä, usein salattuja ja yhteiskunnan karussa tunneilmastossa helposti katveeseen jääviä.

Huumeiden käyttö kasvaa Suomessa jatkuvasti. Käytön kasvu on johtanut valtaviin ongelmiin käyttäjille, läheisille ja yhteiskunnalle. Ongelmakäyttäjän ympärillä on tutkitusti 6 läheistä, jotka ovat vaarassa sairastua fyysisesti ja/tai psyykkisesti.

Nyt on kansallisen huumepolitiikan uudelleenarvioinnin paikka. Leimaamalla ongelmakäyttäjät narkomaaneiksi, rankaisemalla ja sulkemalla yhteiskunnan ulkopuolelle, ei ratkaista ongelmia. Meidän on tunnistettava ja tunnustettava huumeiden laajeneva käyttö koko yhteiskunnassa, myös lähipiirissämme. Se voisit olla sinä – sinun ystäväsi, puolisosi, lapsesi tai vanhempasi.

Kaikki teiltä, hyvät kanssakulkijat, tuleva palaute on anonymisoitua ja äärimmäisen tervetullutta!