Palasista eteenpäin –projektissa Sininauhaliitto ja Irti huumeista ry ovat työskennelleet vuosina 2019-2022 perheiden kanssa, joissa lapsi käyttää huumeita. Samalla on koulutettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia kohtaamaan vaikeassa tilanteessa olevat vanhemmat. Hankkeessa on myös tehty opaskirjat perheille ja soten ammattilaisille. Oppaat ovat kaikille vapaasti ladattavissa Sininauhaliiton sivuilta.

Ohjasin vuoden vertaisryhmää, joka muodostui hankkeeseen osallistuneista vanhemmista. Ryhmä antoi itselleen nimeksi Jatkopalat kokoontuen kahden viikon välein. Mukana oli 7 vanhempaa ja 2 ohjaajaa.

Tässä joitakin Jatkopaloissa esiin nousseita teemoja:

Usein nuorten huumeiden käyttö alkaa murrosiässä, jolloin seksuaalisuus herää, ryhmäpaine kasvaa ja kapinointi auktoriteetteja vastaan nousee. Vapauden kokemusta ”buustataan” usein huumekokeiluilla.

Vaikka vanhemmat tekevät parhaansa nuortensa kanssa, kehittyy osalle heistä usein kannabiksen viihdekäytöstä alkava tuhoisa kierre, huumeriippuvuus. Asiantuntijatukea haetaan, mutta nuorten vastustaessa sitä, hyöty jää usein vähäiseksi. Huumeet eivät ole nuoren mielestä ongelma – ongelmat löytyvät lähes aina jostain muualta!

Perheen ulkopuolisiin sijoituksiin joudutaan turvautumaan usein. Sijoitus antaa aikalisän ja rauhoittaa tilannetta perheessä, jossa on usein muitakin lapsia ja vanhemmat ovat nääntyneitä.

Vanhemmille on tiukka paikka, kun sijoitettu nuori lähestyy täysi-ikäisyyttä. Nuoret saavat jatkohoidon tukena oman vuokra-asunnon, mutta miten itsenäinen asuminen ja eläminen ilman huumeita voi onnistua?

Seuraa vuosia jatkuva nuoren kipuilu, jos huumeet ovat edelleen kuvassa mukana. Miten vanhemmat ja sisarukset voivat tässä tilanteessa selvitä sairastumatta itse?

Tärkeäksi nousee vanhempien kyky pitää huolta sisaruksista ja omasta hyvinvoinnistaan. Tutkimusten mukaan keskimäärin kuudella huumeriippuvaisen läheisellä on riski sairastua itse, psyykkisesti tai fyysisesti!

Suhteessaan nuoreen vanhempien on löydettävä tapa olla menemättä mukaan erilaisiin manipulaatioyrityksiin. Nuoren manipulaatio on usein taitavaa tunteisiin vetoamista ja rahan pyytämistä. Omien vanhempien heikot kohdat tunnetaan.

Rajojen vetäminen on vanhemmille äärimmäisen vaikeaa. Useimmat heistä tekevät kaikkensa säilyttääkseen jonkinlaisen yhteyden nuoreen. Vanhemman olisi kuitenkin löydettävä voimaa ja viisautta kyetäkseen olemaan rahoittamatta huumeiden käyttöä. Tässä vertaistuen merkitys on suuri.

Tutkimusten mukaan vanhemmat voivat vaikuttaa vain vähän nuortensa huumeiden käytön lopettamiseen. Aineista irti pääseminen voi tapahtua ainoastaan käyttäjän oman motivoitumisen kautta hänen väsyessään huumeiden käyttöön ja käytön mukanaan tuomaan kuluttavaan elämään.

Kun toipuminen alkaa, tarvitaan kaikki mahdollinen tuki. NA (Anonyymit Narkomaanit) toimii hyvänä tukiverkostona monelle toipuvalle addiktille.  NA-ryhmiä löytyy nykyisin lähes kaikista vähänkin suuremmista kaupungeista.

Omasta jaksamisestaan huolta pitäneiden vanhempien tuki on toipuvalle käyttäjälle äärimmäisen tärkeää.