Nuoren huumeiden käytön paljastuminen on perheessä äärimmäisen tärkeä ja kriittinen kohta. Vanhempien reaktio usein on: ”Tämä on ohimenevää. Käsittämätöntä. Hoidamme asian perhepiirissä. Kukaan ei saa tietää.”

Vanhempien on päästävä välittömän reaktion ylitse, jotta apua voidaan saada – ei yksinomaan huumeita käyttävälle nuorelle, vaan koko perheelle. On paljon mahdollisuuksia vaikuttaa, ennen kuin asiat pitkittyvät. Tärkeää on koko perheen hyvinvoinnin huomioiminen, miten vanhemmat ja miten sisarukset voivat, heidät liian usein unohdetaan. Olennaista on ensiapu, että koko perhe saadaan saman pöydän ääreen ja jokaisen perheenjäsenen tunteet pääsevät näkyviin.

Myös parisuhteet ovat huumeiden käytön tullessa ilmi valtavassa paineessa. Vanhemmat alkavat miettiä syitä ja seurauksia nuorensa huumeiden käyttöön. Mitä olisi voitu tehdä paremmin tai toisin? Onko meillä vanhempina kovin erilaiset näkemykset tilanteesta? Miksi juuri tämä vastuuntuntoinen ja herkkä lapsi on alkanut käyttää aineita? Mitä nuori huumeiden käytöstä hakee, eikö hän ymmärrä, että on vaarassa tuhota tulevaisuutensa?

Irti huumeista ry ja Sininauhaliitto ry paneutuvat perheiden tukemiseen yllä kuvatussa kriisikohdassa kolmevuotisessa hankkeessa ”Palasista eteenpäin”. Minut on nimetty kokemusasiantuntijana hankkeen ohjausryhmään.

Hankkeen keskiössä on perheille kriisitilanteessa tarjottavat tapaamiset, joista viisi on perhetapaamisia ja kaksi yksilötapaamisia. Hankkeen kaksi työntekijää vastaanottavat perheitä nyt marraskuusta alkaen Herttoniemen toimitiloissa. Lisäksi hankkeessa perustetaan vertaisryhmiä mukana oleville perheille. Myös perheen isien odotetaan osallistuvan vertaisryhmiin.

Erityistä huomiota kiinnitetään huumeita käyttävään nuoreen. Läheisneuvonpidossa voidaan nuorelle tarvittaessa nimetä myös oma avustaja. Hän huolehtii siitä, että nuoren ääni kuullaan. Nuorelle ei saa tulla kokemusta siitä, että hän on syytettynä.

Tapaamisten päättyessä perheellä on sopimukset perheen sisäisistä pelisäännöistä ja varasuunnitelmat, jos ne eivät pidä. Perhe tietää, mitä heillä on ”turvapalikkoina”, jos retkahduksia tulee tai miten kohdataan uusi kriisi.

Perheelle on syntynyt yhteinen käsitys, kenelle nuoren huumeiden käytöstä saa lähipiirissä kertoa. On yhteinen ymmärrys siitä, että salailun poistaminen lisää perheen sisäisiä voimavaroja. Mitä vähemmän voimia kuluu salailuun, sitä enemmän niitä on käytössä kriisin ratkaisuun.

Erityisen tärkeää on, että perheellä on runsaasti tietoa käytettävissä olevista vertaistuen mahdollisuuksista ja vahva rohkaisu vertaistuen käyttämiseen. Perheellä on eväät mennä palasista eteenpäin.

Yhteydenotot [email protected], [email protected]